Energie via zonnepanelen

Hoe vangen we energie afkomstig van de zon op?

De zon is een enorme bron van energie, wat ons bereikt in de vorm van licht en warmte. Om je een idee te geven hoeveel energie de zon levert: deze vuurbol stuurt in slechts een uur tijd zoveel energie naar de aarde als alle energie die alle mensen op aarde in een jaar gebruiken. De energie die vrijkomt is afkomstig vanuit een ster met een doorsnee van 1.4 miljoen kilometer (!), met binnenin een temperatuur van 15 miljoen graden.

De zon straalt haar energie onder andere uit naar de aarde. Om deze energie om te zetten naar elektriciteit bestaan er onder andere zonnepanelen. Een zonnepaneel bestaat uit zogenaamde zonnecellen die weer bestaan uit twee laagjes silicium, een stof die in zand zit. Als er licht op de zonnecel schijnt, gaat er tussen de twee laagjes een elektrische stroom lopen. Om de elektrische spanning om te zetten naar bruikbare wisselstroom voor het elektriciteitsnet, wordt gebruik gemaakt van een omvormer. Het maximale rendement dat door zonnecellen uit zonnestralen kan worden gehaald ligt op dit moment op 22%, wat wil zeggen dat 22% van het zonlicht kan worden omgezet in bruikbaar stroom. Er zijn wel betere zonnecellen ontwikkeld, maar die zijn op nu nog te duur voor het gebruik in zonnepanelen. De Nuna zonneauto die jaarlijks op zonne-energie door Australië rijdt heeft zonnecellen met een rendement van 34%. Voor het opwekken van stroom hebben zonnepanelen niet perse direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dagen wordt energie opgewekt.

Installatie zonnepanelen

Overweeg je om zelf zonnepanelen te installeren op het dak van je woning dan zijn er verschillende zaken waar je rekening mee dient te houden. Hieronder een overzicht van de verschillende aandachtspunten:

Allereerst is de richting waarin de zonnepanelen geplaatst kunnen worden essentieel. Bij voorkeur worden de panelen op het zuiden geplaatst, eventueel zijn het oosten en westen ook mogelijk. Het plaatsen van zonnepanelen op het noorden behaalt een te laag rendement waardoor het geen zin heeft op een dak gericht naar het noorden panelen te plaatsen.

Ook het type dak heeft invloed op de plaatsing van de panelen. Zo dien je bij een schuin dak minimaal 1,5 m2 per zonnepaneel aan te houden voor (werk)ruimte. Op een schuin dak kun je zonnepanelen plaatsen met een hellingshoek tussen de 20 en 60 graden waarbij 36 graden optimaal is. Bij een plat dak dient rekening te worden gehouden met 2,5 m2 ruimte, waarbij de panelen in consoles schuin op het dak dienen te worden geplaatst. De extra ruimte is nodig om te voorkomen dat de zonnepanelen schaduw op elkaar werpen.

Voor de installatie van zonnepanelen is geen vergunning nodig. Uitzonderingen hierop zijn monumentale panden of beschermde stads- of dorpsgezichten. Mocht je twijfelen of je tot de uitzonderingen behoort kun je contact opnemen met de gemeente om uitsluitsel te krijgen.

Om de resultaat van de zonnepanelen goed te kunnen meten is het gebruik van een slimme meter de juiste oplossing. Met behulp van deze digitale energiemeter kan de netbeheerder de meterstanden op afstand lezen. Daarnaast wordt ook de teruggeleverde energie, wanneer je meer opwekt dan verbruikt, geregistreerd. Met een slimme meter heb je dus altijd direct inzicht in het energieverbruik wat besparen nog eenvoudiger maakt.

Wanneer je zonnepanelen installeert met een vermogen van 600 Wp of meer, dan is er een vrije groep nodig in de meterkast. Laat een ervaren installateur de installatie hiervan verzorgen. Zorg verder bij installatie van zonnepanelen en omvormer voor voldoende ventilatieruimte zodat wordt voorkomen dat de zonnepanelen te veel opwarmen.

Energie terugleveren en salderen

Nadat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd en aangesloten op het net kun je direct beginnen met het besparen op je jaarlijkse energiekosten. Door gebruik te maken van de slimme energiemeter kan aan het einde van het jaar een berekening worden gemaakt van het eigen energieverbruik en de teruggeleverde stroom. De verrekening, salderen genaamd, vindt hierbij plaats waarbij je alleen belasting en leveringskosten betaalt over het gesaldeerde verbruik. Als je bijvoorbeeld 3200 kWh stroom afneemt van de energieleverancier en zelf 1900 kWh teruglevert aan het lichtnet, hoef je slechts 1300 kWh afgenomen stroom te betalen.

Stel dat je zelf zoveel energie opwekt met de zonnepanelen dat je op jaarbasis meer teruglevert dan dat je zelf aan energie verbruikt, dan mag je niet alleen alle afgenomen stroom salderen maar ontvang je tevens de ‘redelijke teruglever vergoeding’ over het extra geleverde elektriciteit. Deze vergoeding zal overigens altijd lager liggen dan de door de energieleverancier gehanteerde energietarieven.

Kosten zonnepanelen

De uiteindelijke kosten voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen hangt volledig af van je woning en je wensen qua energieverbruik en of je er bijvoorbeeld ook een zonneboiler bij wilt zodat je water kunt verwarmen.

Als vuistregel kun je aanhouden dat de investering die je in zonnepanelen doet, in ongeveer 10 jaar wordt terugverdiend. Een gezin die jaarlijks 3000 kWh energie verbruikt, betaalt hier jaarlijks zo’n €600,- voor aan de energieleverancier. Om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken via zonnepanelen zijn de kosten voor aanschaf en installatie ongeveer €6000,-, ervan uitgaande dat er voldoende beschikbare ruimte is en mogelijkheid tot plaatsing op het zuiden. Daarmee heb je de investering na 10 jaar terugverdiend en na 25 jaar heb je €9000,- uitgespaard op je energiekosten. Hierin is geen rekening gehouden met de stijging van energiekosten waardoor de besparing nog wel eens een stuk hoger zou kunnen zijn. Het kan echter natuurlijk ook, dat de energiekosten de komende jaren dalen, waarmee de besparingen lager uit vallen.

Subsidie op zonnepanelen

Per juli 2012 heeft de overheid ruim vijftig miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de aanschaf van zonnepanelen. Van deze subsidiepot is een jaar later nog 3,4 miljoen euro over. Met dit budget kunnen nog 5200 huishoudens gebruik maken van de subsidieregeling. Mocht je zonnepanelen serieus overwegen en gebruik willen maken van deze subsidie, is enige haast wel geboden. Naar verwachting loopt de subsidieregeling eind 2013 op z’n einde.

Blijf op de hoogste van de laatste bespaartips! Volg Budger: