Groene stroom: milieubewust besparen

Budger is altijd op zoek naar manieren waarop jij geld kunt besparen. Wanneer je naast een goede besparing op je maandelijkse kosten ook nog een milieubesparing kunt behalen brengen wij deze groene besparing graag extra onder de aandacht.

Veel Nederlanders worden steeds milieubewuster, wat terug is te zien in de daling van de co2-uitstoot in de afgelopen jaren. Tussen 2010 en 2011 bedroeg deze daling maar liefst 7,1 %.

Kijkend na de periode sinds 1990 blijft Nederland helaas sterk achter op veel andere Europese landen. Waar Nederland sinds 1990 het broeikaseffect met 8,2% heeft weten te verlagen, ligt dit percentage voor de hele Europese Unie op maar liefst 18,4%. Op het gebied van verantwoord energieverbruik valt dus zeker nog een verbeterslag te behalen, zeker ook in combinatie met een besparing op de energielasten.

Groene stroom

Groene stroom is de naam voor energie die op een milieuvriendelijke manier wordt opgewerkt. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden, zoals windmolens, waterkrachtcentrales, zonne-energie of door verbranding van biomassa. De groene stroom die door energiebedrijven wordt opgewekt, wordt samen met niet milieuvriendelijk ‘grijs’ stroom via het energienet naar de uiteindelijke klanten getransporteerd. Op het energienet is groene stroom dan ook niet gescheiden van normaal stroom.

Daarom is een energiebedrijf verplicht klanten te voorzien van een stroometiket waarop precies staat onderverdeeld op welke wijzen en in welke verhouding het bedrijf haar energie heeft opgewekt. Dit stroometiket wordt jaarlijks, vaak tegelijk met de energienota, verstuurd naar de klant.

Het aandeel groene stroom wordt gestaag groter in Nederland, alhoewel de herkomst van deze stroom vaak het buitenland is. In 2011 werd dertig procent van alle elektriciteit als groene stroom verkocht, terwijl nog geen 10 procent van in Nederland geproduceerde elektriciteit als groene stroom kan worden gedefinieerd. Veel wordt dus geïmporteerd, waarbij veel groene stroom vooral waterkracht uit Noorwegen en Zweden is. Kleine leveranciers als Greenchoice, WindUnie en NHEC produceren investeren zelf relatief veel in opwekking van groene stroom in Nederland.

Het gebruik van internationaal opgewekt groene stroom leidt niet tot meer en nieuwe productie van duurzame stroom, waardoor Nederland achterblijft ten opzichte van andere Europese landen.

In 2020 moet 16% van het totale Nederlandse energieverbruik hernieuwbaar zijn. Met de ambitie om te leven in een CO2 arme samenleving in 2050 heeft de Nederlandse overheid een aantal maatregelen getroffen om de opwekking van groene energie te stimuleren:

Stimuleringsregeling Duurzame Energie

Deze regeling laat technologieën voor de opwekking van groene stroom met elkaar concurreren, waarbij de beste en goedkoopste oplossing het eerst in aanmerking komt voor subsidie.

Brandstof verplicht mengen met Biobrandstof

De rijksoverheid wil dat er meer biobrandstof van restmateriaal wordt gebruikt in de menging met benzine en diesel. Momenteel zit er al een paar procent biobrandstof in de brandstof die we tanken, dit moet in 2020 zijn opgelopen tot 20%. Deze groene energie komen bijvoorbeeld uit afval of houtsnippers.

Biomassa meestoken in kolencentrales

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om energiebedrijven te verplichten een bepaald aandeel groene stroom te leveren aan hun klanten door biomassa mee te te stoken in kolencentrales. Deze zogeheten leveranciersverplichting is een van de goedkoopste varianten van hernieuwbare energie.

Prijsverschil tussen groene stroom en grijze stroom

Alhoewel het momenteel meer geld kost om stroom op een duurzame manier op te wekken betaal je bij de meeste leveranciers net zo veel voor groene stroom als voor grijze stroom. Dit komt onder andere door de subsidies voor groene stroomproducten die energiebedrijven krijgen van de overheid.

Sinds 2013 worden de subsidies die het opwekken van groene stroom stimuleren overigens wel gefinancierd door consumenten en bedrijven. De zogenaamde subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt mogelijk gemaakt door een invoering van een heffing, waardoor een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik in 2013 ongeveer €9,- per jaar meer betaald om duurzame energie te stimuleren.

Budger helpt je graag met de vergelijking van de verschillende groene stroom aanbieders waarmee je naast de besparing van het milieu ook je eigen maandelijkse kosten kunt verlagen door over te stappen naar een goedkopere energieleverancier.

Blijf op de hoogste van de laatste bespaartips! Volg Budger: