Je energierekening uitgelegd

In Nederland bestaan richtlijnen voor de samenstelling van de jaarlijkse energierekening. Ondanks deze richtlijnen blijven energierekeningen lastig te ontleden. Om goed te kunnen controleren of de energierekening klopt vind je hieronder een uitleg wat alle termen op de rekening in houden en hoe de kosten zijn opgebouwd.

Leveringskosten

Onder de leveringskosten vallen twee kostenposten. De eerste en de meest voor de hand liggende kostenpost op de energierekening zijn de verbruikskosten. Bij het aangaan van het energiecontract zijn de energietarieven vastgesteld door de aanbieder, wat een vast tarief kan zijn voor langere tijd of een variabel tarief die ondertussen veranderd kan zijn, altijd goed om even te checken dus! De verbruikskosten worden berekend door het vastgestelde tarief te vermenigvuldigen met je energiegebruik. Het kan zijn dat je voor stroom een dubbele meter gebruikt, waarbij je ’s nachts en in het weekend een lager tarief betaald. In dat geval zie je op de rekening twee bedragen voor het elektriciteitsverbruik.

De tweede kostenpost onder Leveringskosten is het Vastrecht levering. Dit is een bedrag die je altijd betaalt, ongeacht je gebruik. Per aanbieder kan het bedrag voor vastrecht levering verschillen. Energieleveranciers zijn dan ook vrij in het in rekening brengen van vastrecht en in het bepalen van de hoogte van het tarief. Normaal gesproken schommelt het vaste bedrag rond de 2 euro per maand.

Netwerk- of transportkosten

Ongeveer een vijfde deel van je energierekening bestaat, bij gemiddeld gebruik, uit netwerkkosten van de netbeheerders, zoals Stedin of Liander. Omdat je gebonden bent aan het gas- en stroomnetwerk van je woonplaats is overstappen naar een andere netbeheerder niet mogelijk. De netwerktarieven worden bepaald door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) en de kostenpost is onafhankelijk van je energieverbruik. De netwerkkosten betaal je uiteindelijk dus niet aan je energieleverancier, ook al vind je deze kostenpost wel op je factuur. De netbeheerder brengt de kosten meestal in rekening via deze factuur, waarna je energieleverancier het betaalt aan de netbeheerder. De post netwerk- of transportkosten behelst zo’n 17% – 20% van de rekening.

Onder netwerk- of transportkosten vallen de volgende kostensoorten:

    Vastrecht voor aansluiting of Periodieke aansluitvergoeding

  • Vastrecht transport
  • Capaciteitstarief
  • Systeemdiensten
  • Meterhuur en meetdiensten
  • Regiotoeslag

Belastingen op de energierekening

Zo’n 30% van de energierekening bestaat uit belastingen. Het bedrag dat hiervoor in rekening wordt gebracht wordt dan ook afgedragen aan de overheid. Ook op deze post kun je geen invloed uitoefenen, de overheid stelt de percentages en tarieven vast. De belastingen zijn onderverdeeld in:

Energieheffing of Energiebelasting

Door je gebruik aan te passen (te verlagen) kun je de post Energieheffing of Energiebelasting beïnvloeden, dit is namelijk de belasting die je betaalt voor elektra en gas.

Heffingskorting

Een vast bedrag dat ter compensatie wordt afgetrokken van de energiebelasting.

Opslag Duurzame Energie (ODE)

Sinds 1 januari 2013 is dit een post die in rekening wordt gebracht en de opbrengsten hiervan worden gebruikt voor het duurzaam opwekken van energie (door energieproducenten). De heffing wordt berekend per kWh stroom en m³ gas en is dus afhankelijk van je verbruik. Bij een gemiddeld energieverbruik komt het neer op ongeveer €10. De heffing wordt elk jaar verhoogd.

BTW

Over alle kosten voor levering, het transport, de meterhuur en energiebelasting betaal je 21% BTW.

Waar kan ik op besparen?

Op veel kostenposten die op de energierekening terugkomen kun je geen of beperkt invloed uitoefenen omdat de kosten zijn vastgesteld of omdat je bent aangewezen op een bepaalde netbeheerder.

Toch levert het vergelijken van de energieleveranciers vaak een goede besparing op, doordat de verbruikskosten per leverancier sterk kunnen verschillen en je keuze hebt tussen variabele of vaste tarieven. Gebruik daarom regelmatig de energievergelijker van Budger, zodat je direct een overzicht hebt van de mogelijkheden op jouw adres. Ook onze bespaartips kunnen je helpen je maandelijkse energierekening flink te verlagen.

Blijf op de hoogste van de laatste bespaartips! Volg Budger: