Stroometiket: hoe duurzaam is je energieleverancier?

Sinds januari 2005 is het voor energiebedrijven verplicht om jaarlijks een stroometiket af te geven aan haar klanten. Dit stroometiket, die de leverancier ieder jaar voor april dient te versturen (apart of tegelijkertijd met de energie jaarafrekening), laat klanten zien hoe de brandstofmix van de energieleverancier er het voorgaande jaar uitzag.

Op deze manier krijgen klanten inzicht in de percentages gebruikt gas, kolen, windenergie, zonne-energie etc. Ook moeten de energiebedrijven melden hoeveel gram co2 en radioactief afval er vrij is gekomen per kWh. Het stroometiket biedt de klant minimaal de volgende informatie:

  • percentage stroom dat gewekt is uit gas
  • percentage stroom dat gewekt is uit kolen
  • percentage stroom dat gewekt is uit kernenergie
  • percentage stroom dat gewekt is uit hernieuwbare bronnen zoals windenergie en energie uit biobrandstof

Energieleveranciers vergelijken

Met behulp van het stroometiket kan men de samenstelling van de geboden energie vergelijken met andere energieleveranciers. Tevens kan men nagaan hoe milieuvriendelijk de groene stroom nu precies is en waar de oorsprong precies ligt van deze groene stroom (opgewekt in Nederland of geïmporteerd vanuit het buitenland.

Budger vergelijkt dagelijks de energietarieven van alle Nederlandse energiebedrijven en maakt daarin onderscheid tussen grijze en groene stroom. Met behulp van onze energievergelijker zie je direct of je momenteel bij de beste energieleverancier bent aangesloten.

Groene energie: garantie van oorsprong

Terwijl in 2012 30% van alle elektriciteit als groene stroom werd verkocht, kwam nog geen 10% van de in Nederland geproduceerde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon en biomassa. Er wordt dus beduidend meer groene energie verbruikt dan dat er daadwerkelijk geproduceerd wordt. De reden dat dit toch kan zijn de zogenaamde Garanties van Oorsprong (GvO) certificaten.

Het certificaat Garanties van oorsprong is een certificaat die aantoont dat de gewonnen elektriciteit afkomstig is van windkracht, waterkracht, zonnekracht of biomassa-installatie. Aan iedere 1000 kWh groen gewonnen energie hangt één Garantie van oorsprong waarmee de energieleverancier aantoont dat de energie inderdaad duurzaam is opgewekt. Garantie van oorsprong zijn een jaar geldig en ze zijn verhandelbaar op de Europese markt. Het verhandelen van deze certificaten is een discutabel punt, omdat veel van deze certificaten worden ingekocht door bijvoorbeeld Nederlandse energieleveranciers om op die manier hun klanten van groene energie te voorzien, zonder dat deze energie door de leverancier zelf is opgewerkt.

Grijze stroom met een groen randje

Zo is er in bijvoorbeeld Noorwegen een overschot aan certificaten omdat daar meer groene energie wordt opgewekt dan wat er daadwerkelijk nodig is in het land. Het overschot van de Garantie van oorsprong certificaten mag worden verhandeld aan het buitenland, zelfs zonder de feitelijke stroom. In Nederland, waar een tekort is aan groene stroom worden deze certificaten vervolgens gehangen aan stroom die op een normale ‘grijze’ manier is opgewekt. De energieleverancier verkoopt het dus door als groene stroom. Stel bijvoorbeeld dat een Noorse waterkracht GvO €0,40 kost. Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt jaarlijks 3500 kWh, waardoor het een energiebedrijf slechts €1,40 kost om het huishouden haar eigen grijze stroom als gecertificeerd groene stroom aan te bieden.

Blijf op de hoogste van de laatste bespaartips! Volg Budger: